W dniu 10 września 2018r. odbyła się Centralna Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzem uroczystości był ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w kościele w Zdunach, której przewodniczył biskup łowicki Andrzej Dziuba.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, przedstawiciele lokalnych władz województwa, powiatu i miasta. Nie zabrakło również dyrektorów pozostałych 51 szkół prowadzonych przez MRiRW wraz z pocztami sztandarowymi. ZSCKR w Studzieńcu reprezentowali Elżbieta Butajło - dyrektor szkoły oraz Agata Churska, Żaneta Churska i Krzysztof Adamkowski – poczet sztandarowy szkoły.  Część oficjalną inauguracji rozpoczęła prezentacja sztandarów wszystkich zaproszonych szkół. Pan Wiceminister Rafał Romanowski w swoim wystąpieniu podkreślił szczególne znaczenie ziemi jako najcenniejszego skarbu, a jej umiłowanie stanowi mocny filar naszej narodowej tożsamości. Później nastąpiła część artystyczna, w której młodzież zaprezentowała swe umiejętności w pięknym montażu słowno-muzycznym. Na koniec wszyscy zebrani mogli podziwiać występy łowickiego zespołu ludowego „Dąbrowskie Pasiaki”.
I choć myślami wracamy jeszcze do wakacyjnych wspomnień, to stało się jasne, że wakacje już za nami. A przed nami kolejny rok szkolny. Niech spełnią się oczekiwania Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli.