Na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty pani Aurelii Michałowskiej 27 listopada br. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali dyplom Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystką naszej szkoły jest Patrycja Igielska uczennica klasy III TŻ, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen.
Uroczystość wręczenie dyplomów miała miejsce w wyjątkowej scenerii Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Oprócz stypendystów zaproszeni byli również ich rodzice i dyrektorzy szkół.