W dniu 4 października 2017r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych.Z naszej szkoły takie ślubowanie złożył w obecności Podsekretarza Stanu Pana Rafała Romanowskiego oraz kierownictwa i pracowników Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Pan Michał Gutfrański.

Wiceminister Rafał Romanowski złożył gratulacje nauczycielom i dyrektorom szkół, a także wyraził podziękowania i zachęcił do ciągłego doskonalenia na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego. Życzył dalszej sumiennej i twórczej pracy na rzecz szkół oraz społeczności środowiska lokalnego. Uroczystości uświetnił występ młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.