Dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie medali, odznaczeń, odznak honorowych oraz nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyrektorom, nauczycielom i pracownikom Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Z naszej szkoły nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali pan Dariusz Bartkowski – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz pan Andrzej Strzałkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Uroczystość zorganizowali pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a nagrody wręczał pan wiceminister Rafał Romanowski.
Pan wiceminister Rafał Romanowski w imieniu pana ministra Krzysztofa Jurgiela i własnym pogratulował wszystkim uhonorowanym, podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za ich służbę, życzył im sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.