Uczniowie naszej szkoły okazali się bezkonkurencyjni w VI edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Sierpeckim. W konkursie wzięło udział piętnaście dwuosobowych zespołów. Byli to uczniowie gimnazjów z Sierpca, Gójska, Mochowa, Rościszewa, Zawidza oraz ze szkół ponadgimnazjalnych – Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu , Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy czołowe miejsca: 

  • I miejsce - Radosław Maciejewski i Piotr Relidziński (kl. I TRM) 
  • II miejsce -  Agata Górska i Dawid Markowski z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu  
  • III miejsce -  Jakub Budka i Jakub Sokołowski (kl. I TRM)

Jury nagrodziło też prace plastyczne, wśród których znalazła się piękna praca Marty Skowrońskiej z kl.II TŻ. Nagrody laureatom konkursu wręczył starosta p. Jan Laskowski, który w ciepłych słowach podziękował uczestnikom za tak liczny udział oraz gratulował wiedzy.