Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Sierpeckich Dni Rolnika w Studzieńcu.